Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linii kablowej nN 0,4kV w obrębie geodezyjnym Antonowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Informacja Starosty Giżyckiego o wyłożeniu projektu modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków.

Informacja Starosty Giżyckiego o wyłożeniu projektu modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków.

Obwieszczenie w sparwie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2020

OBWIESZCZENIE WÓJT GMINY GIŻYCKO działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2020. W związku z powyższym zaw

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Sulimy i Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV dł. ok. 667m wraz z przyłączami do zasilania budynków mieszkalnych oraz demontaż linii napowietrznej nn 0,4kVdl ok. 375m w obrębie geodezyjnym Sołdany, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Sulimy dz. 253/7, 253/77, 253/87

Nasz znak: RRG.6733.72.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Dodatkowy nabór wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami

OGŁOSZENIE Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn wraz ze złączami, przebudowa słupa w ist. linii napowietrznej w miejscowości Świdry, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.70.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kode

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z i dwóch przyłączy gazowych w obrębie geodezyjnym Antonowo dz. 168/15, 168/16, 168/3, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.69.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Zatrzymaj banner przewijany