Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gajewie tj. Budowa siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

 

Nasz znak: RRG.6733.2.2018

  

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257)

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


         że do Wójta Gminy Giżycko 24 stycznia 2018r. wpłynął wniosek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. „Budowy siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, tj. budynku biurowego wraz z zapleczem i garażami” w gminie Giżycko.

 

         Inwestycja planowana jest w granicach działki o numerze geodezyjnym 275/1 położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

 

         W/w działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-01
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2018 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Czepaniewska
Ilość wyświetleń: 285
01 lutego 2018 08:31 Katarzyna Czepaniewska - Opublikowanie dokumentu.
01 lutego 2018 08:31 Katarzyna Czepaniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany