Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 12/10, 12/15, 12/17, 12/20, 12/22, 109/1 położonych w obrębie geodezyjnym Szczybały Giżycka, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.39.2018

 

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA


O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Szczybały Giżyckie – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 23 listopada 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 53.2018, znak: RRG.6733.39.2018 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 12/10, 12/15, 12/17, 12/20, 12/22, 109/1 położonych w obrębie geodezyjnym Szczybały Giżycka, gmina Giżycko.

 

W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49 k.p.a.).

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2018 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Duda-Kochańska
Ilość wyświetleń: 702
29 listopada 2018 12:27 (Anna Duda-Kochańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany