Komunikaty

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

O G Ł O S Z E N I E

regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym

 

Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23  w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.  o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Giżycko, w przewozach nie objętych komunikacją miejsko-gminną:

 

 1. nazwa i adres organizatora:

  Gmina Giżycko,

  adres: Urząd Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko

   

 2. przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

  bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)

   

 3. rodzaj  transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

  publiczny transport zbiorowy – autobusy

   

 4. obszar objęty przedmiotem zamówienia: teren gminy Giżycko,

   

 5. zmiana informacji

na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji

 

 1. przewidywana data zawarcia umowy: listopad - grudzień 2019 r.

   

 2. przewidywany termin realizacji umowy: 2020 r.

 

 

Giżycko, 07 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Giżycko

 

Marek Jasudowicz

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2018 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Dębek
Ilość wyświetleń: 613
10 grudnia 2018 09:06 (Monika Dębek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2018 09:05 (Monika Dębek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany