Komunikaty

DOTACJA NA USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami przystąpił do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Z programu mogą skorzystać mieszkańcy GMINY GIŻYCKO.
Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami.
1. Typy projektów:
· przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (TU),
· przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej (DTU).
2. Warunki dofinansowania:
· W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70 % jego kosztów kwalifikowanych (maksymalny poziom dofinansowania określony zostanie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie).
· Pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca.

Kompletny wniosek należy złożyć w biurze obsługi klienta Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko (budynek Poczty Polskiej S.A.) lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do 2 sierpnia 2019 r. (data wpływu do biura). Wnioski złożone po terminie będą tworzyły tzw. listę rezerwową.

DOFINANSOWANIU NIE PODLEGA NOWE POKRYCIE DACHOWE !!!

Szczegóły na http://mzmgo.mazury.pl/…/aktualno…/462-usun-azbest-2019-2020

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2019 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 274
29 lipca 2019 10:18 (Dorota Tkaczyk) - Opublikowanie dokumentu.
29 lipca 2019 10:17 (Dorota Tkaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 lipca 2019 10:17 (Dorota Tkaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany