Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nn 0,4k i 10 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Pieczonki i Sołdany, gmina Giżycko.

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


         że do Wójta Gminy Giżycko 12.08.2019r. wpłynął wniosek złożony
w imieniu Gminy Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV dł. ok. 349m i 10 słupów oświetleniowych
w obrębie geodezyjnym Pieczonki i Sołdany gmina Giżycko.

Trasa projektowanej inwestycji sieci planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych:

- 8/1, 9/1 – obręb Sołdany,

- 132/3, 132/4, 131, 115/1, 115/2 – obręb Pieczonki.

 

         W/w działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.

 

 

 

 

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-08-13
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2019 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 215
14 sierpnia 2019 09:41 (Emilia Chochulska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 09:40 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
14 sierpnia 2019 09:40 (Emilia Chochulska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany