Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej w Bogaczewie

 

RRG.6845.55.2019

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

  

Lp.

Wieś

Nr dz.

Powierzchnia

KW

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

1.

Bogaczewo

88/2

 

1,0474 ha

 

OL1G/00024647/6

uprawy rolne

 

3 lata od dnia podpisania umowy

 

314,22 zł

rocznie

 

od podpisania umowy Dzierżawca wpłaca jednorazowo czynsz w wysokości proporcjonalnej do końca roku kalendarzowego,

b) następne opłaty roczne Dzierżawca wpłaca do dnia 15 stycznia każdego roku za rok bieżący

lub

c) w dwóch ratach:

I rata do 15 stycznia każdego roku II rata do 15 lipca każdego roku

Uwagi:

  1. Czynsz dzierżawy za grunt ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 42.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.
  2. Stawki czynszu dzierżawnego podane w wykazie przestaną obowiązywać w przypadku zmiany przedmiotowego Zarządzania Wójta Gminy Giżycko
  3. Wydzierżawienie w/w nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 tj.).
  4. Dzierżawa zgodna z Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XIV/131/120/2019 z dnia 26 września 2019 roku.
  5. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi: Bogaczewo
  2. Tablica ogłoszeń

           Urzędu Gminy Giżycko

        3.  a/a.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-10-04
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2019 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Czepaniewska
Ilość wyświetleń: 141
11 października 2019 08:27 (Katarzyna Czepaniewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany