Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


         że do Wójta Gminy Giżycko 15.10.2019r. wpłynął wniosek złożony
w imieniu PGE Dystrybucja S.A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN zasilającej budynki mieszkalne na działkach nr 404/2, 403/2 w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

Trasa planowanej sieci planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 407, 408, 402/11, 403/1, 404/1.

 

         W/w działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-10-17
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2019 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 103
17 października 2019 08:52 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
17 października 2019 08:52 (Emilia Chochulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany