Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obr. geod. Wilkasy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


że do Wójta Gminy Giżycko 25.10.2019r. wpłynął wniosek złożony w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do działki przy ul. Miodowej w Wilkasach.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 325, 319, 322/4 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.  

 

         W/w działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu
w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-10-28
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2019 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 284
28 października 2019 09:40 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
28 października 2019 09:40 (Emilia Chochulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany