Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Bogaczewo

RRG.6845.12.2020

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.) 

 

Lp.

Wieś

Nr dz.

Powierzchnia

KW

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

1.

Bogaczewo

226/2

 

0,0109 ha

 

OL1G/000169010/2

ogródki przydomowe

 

do trzech lat od dnia zawarcia umowy

 

0,02 zł/m2 miesięcznie

 

do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący

 

Uwagi:

  1. Czynsz dzierżawy za grunt ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 104.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.
  2. Stawki czynszu dzierżawnego podane w wykazie przestaną obowiązywać w przypadku zmiany przedmiotowego Zarządzania Wójta Gminy Giżycko
  3. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 08 czerwca 2020 roku.
  4. Dzierżawa zgodna jest z Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XX/204/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku.
  5. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi: Bogaczewo
  2. Tablica ogłoszeń

            Urzędu Gminy Giżycko

         3.  a/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2020 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Czepaniewska
Ilość wyświetleń: 161
15 maja 2020 08:26 (Katarzyna Czepaniewska) - Opublikowanie dokumentu.
15 maja 2020 08:26 (Katarzyna Czepaniewska) - Opublikowanie dokumentu.
08 maja 2020 12:32 (Katarzyna Czepaniewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany