Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w obr. geod. Gajewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2020r. poz. 256)

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


że do Wójta Gminy Giżycko 18.05.2020r. wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63mm wraz z przyłączem gazowym PE25mm w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

Trasa projektowanej sieci planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 264, 258, 253/17, 252/4, 252/6 położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.  

 

         W/w działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu
w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.

Akta spawy dostępne są w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 w godzinach pracy Urzędu Gminy Giżycko. Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wśród ludzi choroby zakaźnej wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy Giżycko osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z przedmiotowym postępowaniem jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną, lub elektroniczną. W związku z powyższym zapoznanie się z materiałami dotyczącymi niniejszej sprawy, poprzez uzyskanie dokumentacji w wersji elektronicznej, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. 87 429 99 71 lub drogą mailową na adres ugg@ugg.pl.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-05-25
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2020 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 182
25 maja 2020 11:09 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
25 maja 2020 11:08 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika [mapa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 maja 2020 11:08 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany