Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do neutralizacji gazu składowiskowego powstającego na składowisku odpadów położonym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. oraz na przyległym składowisku miejskim w m. Spytkowo, gm. Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, działki nr ewid. 350/24, 350/25, 350/26, 350/14, 350/15, obręb Spytkowo.

OBWIESZCZENIE

     

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 

 

WÓJT GMINY GIŻYCKO

 

informuje

 

o wydaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. decyzji znak: RRG.6220.16.2020.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do neutralizacji gazu składowiskowego powstającego na składowisku odpadów położonym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. oraz na przyległym składowisku miejskim w m. Spytkowo, gm. Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, działki nr ewid. 350/24, 350/25, 350/26, 350/14, 350/15, obręb Spytkowo.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, pok. nr 26 w godzinach urzędowania.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2020 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pawlukowski
Ilość wyświetleń: 69
19 czerwca 2020 08:59 (Artur Pawlukowski) - Opublikowanie dokumentu.
19 czerwca 2020 08:59 (Artur Pawlukowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany