Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Bogaczewo, gmina Giżycko.

                                                                                                                                                                                             Giżycko, 18 czerwiec 2020 r.

RRG.6840.15.2020                     

                       

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Lp

Miejscowość

Nr działki,

 oznaczenie według katastru nieruchomości

Udział

KW

Cena

Przeznaczenie

Uwagi

 

 

 

1

 

  

 

Bogaczewo

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem

125/5 o powierzchni 0,0375 ha.

 

Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka oznaczona jest symbolem: RIVa – grunty orne.

 

 

 

 

-

 

 

 

 

OL1G/00018578/6

 

 

 

 

21 492,00 zł

 

 

 

Działka niezabudowana przeznaczona pod drogę dojazdową do działek: 125/6, 125/7.

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 125/6, 125/7, położonej w miejscowości Bogaczewo.

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek             w terminie do 04 sierpnia 2020 roku (włącznie).
  3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. do dnia 14 lipca 2020r.). Po tym okresie po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości przeznaczone zostaną do zbycia.
  4. Bliższe informacje na temat w/w nieruchomości udziela pracownik Urzędu Gminy Giżycko Magdalena Kwiecień, pokój nr 24, tel. 87 429 99 79.

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Bogaczewo
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Giżycku
  3. BIP
  4. Gazeta – monitorurzedowy.pl
  5. a/a

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-06-18
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kwiecień
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2020 08:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kwiecień
Ilość wyświetleń: 83
23 czerwca 2020 08:09 (Magdalena Kwiecień) - Opublikowanie dokumentu.
23 czerwca 2020 08:08 (Magdalena Kwiecień) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany