Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Gminy

UCHWAŁA Nr V/56/03 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Giżycko Na podstawie art.3 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Giżycko uchwala

Zatrzymaj banner przewijany