Zamówienia publiczne - Aktualne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Giżycko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 612393-N-2018; data zamieszczenia: 04.09.2018 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Giżycko , ul. Mickiewicza...

Zatrzymaj banner przewijany