Zamówienia publiczne - Aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Giżycko z siedzibą w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowana przez Sekretarza – Pana Dariusza Grygiencza działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Giżycko – Pana Marka Jasudowicza z dnia 02.10.2019 r. NIP 8451981949 tel. +48 87 429 99 60,

Utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Perkunowo i Kruklin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Perkunowo i Kruklin. Ogłoszenie nr 616997-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko Ogłoszenie nr 608899-N-2019 z dnia 2019-10-11 r. CZĘŚĆ I – „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąp, gmina Giżycko - działka ewidencyjne nr: 101, w ramach Funduszu Sołeckiego”. CZĘŚĆ II...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r. Przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość Planowany termin wszczęcia postępowania

Zatrzymaj banner przewijany