Zamówienia publiczne - Aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej- skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej- skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko Ogłoszenie nr 659233-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Giżycko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 612393-N-2018; data zamieszczenia: 04.09.2018 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Giżycko , ul. Mickiewicza...

Zatrzymaj banner przewijany