Zamówienia publiczne - Aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Giżycko: Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 561543-N-2019 z dnia 2019-06-14 r. Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski dz. o nr geod 73, 59, - dł. około 415 m Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej...

Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim Ogłoszenie nr 560667-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Część nr: 1 Nazwa: Prace remontowo – adaptacyjne w częściach budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Doba Część nr: 2 Nazwa: Budowa...

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko Ogłoszenie nr 556783-N-2019 z dnia 2019-06-05 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r. Przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość Planowany termin wszczęcia postępowania Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Rodzaj zamówienia Budowa dróg gminnych w m. Gajewo, Guty, Kamionki, Sterławki Małe 657 725,92 III...

Zatrzymaj banner przewijany