Zamówienia publiczne - Aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko Ogłoszenie nr 608899-N-2019 z dnia 2019-10-11 r. CZĘŚĆ I – „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąp, gmina Giżycko - działka ewidencyjne nr: 101, w ramach Funduszu Sołeckiego”. CZĘŚĆ II...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r. Przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość Planowany termin wszczęcia postępowania

Zatrzymaj banner przewijany