Zamówienia publiczne - Aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Spytkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Spytkowie Ogłoszenie nr 564951-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim Ogłoszenie nr 560667-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Część nr: 1 Nazwa: Prace remontowo – adaptacyjne w częściach budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r. Przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość Planowany termin wszczęcia postępowania

Zatrzymaj banner przewijany