Zamówienia publiczne - Aktualne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2020 r. 

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna wartość

Planowany termin wszczęcia postępowania

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

Przebudowa dróg gminnych ul. Jodowej (129055N) oraz ul. Cisowej 129052N) w m. Wilkasy

615 936,00

I kwartał

Przetarg nieograniczony

Robota budowlana

Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych) - Wilkaski

 

140 000,00

II kwartał

Przetarg nieograniczony

Robota budowlana

System klimatyzacji Urzędu Gminy Giżycko

 

160 000,00

II kwartał

Przetarg nieograniczony

Robota budowlana

Budowa oświetlenia dróg gminnych

212 826,00

I kwartał

Przetarg nieograniczony

Robota budowlana

Bieżący remont i konserwacja dróg, chodników, ciągów pieszych i placów, przystanków, na terenie gminy.

926 000,00

IV kwartał

Zamówienie z wonnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12

Robota budowlana

Organizacja oraz kompleksowe utrzymanie czystości dróg gminnych i dróg wewnętrznych, w tym: placów, miejsc rekreacji, chodników (ścieżek rowerowych) oraz terenów zieleni w tym  pielęgnacji terenów zieleni. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych
i placów na terenie gminy. Wycinka drzew i krzewów na nieruchomościach należących do zasobów Gminy. Utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego oraz cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Giżycko. Bieżące utrzymanie i konserwacja stanowiącej własność Gminy Giżycko kanalizacji deszczowej.

555 000,00

IV kwartał

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12

Usługa

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2020 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Maślij
Ilość wyświetleń: 671
29 stycznia 2020 08:07 (Anna Maślij) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 08:02 (Anna Maślij) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 12:35 (Anna Maślij) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany