Praca - Rozstrzygnięte

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracy - podinspektora w Referacie Finansowo - Księgowym

Giżycko, dnia 17 marca 2020 roku INFORMACJA W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązującym na terenie kraju informuję, iż unieważniam procedurę otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo – Księgowym z dnia 3 marca 202

NABÓR NA OPIEKUNA OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Warunki zatrudnienia – zatrudnienie na umowę – zlecenie. Kwalifikacje - zgodne z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22

Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko – Mazurskie tel. 87 4299960, fax 87 4299976 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Gminy Giżycko III. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe o kierunku...

Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko – Mazurskie tel. 87 4299960, fax 87 4299976 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Giżycko. III. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie budownictwa, 3....

Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo - Księgowym

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko – Mazurskie tel. 87 429-99-66, fax 87 429-99-76 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Finansowo - Księgowym Urzędu Gminy Giżycko III. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe o kierunku administracja...

Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku - stanowisko do obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus - w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat. 1....

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i gminnych jednostek organizacyjnych

Oferta najkorzystniejsza: Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Szulganiuk 11-500 Giżycko ul. Warszawska 8/6 I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy w

Zatrzymaj banner przewijany