Posiedzenia komisji (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 9 stycznia 2020 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko

1. Otwarcie. 2. Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca rozpatrzenia skargi (projekt uchwały). 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Giżycko w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Giżycko do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 17 grudnia 2019 r. – godz. 12: 00 – sala konferencyjna i wyjazd w teren.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca wniosku o rozpatrzenie warunków budowy drogi dojazdowej do siedlisk mieszkalnych i działek rolniczych wzdłuż planowanej do przebudowy linii kolejowej LK 38 w rejonie m. Wronka. – wyjazd w teren. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2019r., godz. 14:30 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2020 rok. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 11 grudnia 2019 roku, godz. 12:00 - sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca rozpatrzenia skargi (projekt uchwały). 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 27 listopada 2019r., godz. 12:30 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 27 listopada 2019 r. – godz. 13: 00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej, dotyczy działki o nr geodezyjnym 16/102 zabudowanej budynkiem z 12 lokalami socjalnymi, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 26 listopada 2019 roku godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 28 października 2019 r. – godz. 13: 45 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 220, położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 4. Opinia Komisji dotycząca...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 28 października 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Organizacja oświaty w roku szkolnym 2019/2020 w gminie Giżycko. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Zatrzymaj banner przewijany