Posiedzenia komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 24 września 2019 roku godz. 12:30 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. Kontrola wybranej inwestycji. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 24 września 2019r., godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. części działki o nr geodezyjnym 205/1 Wilkasy. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 88/2, położonej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 27 sierpnia 2019r., godz. 13:30 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. cześć działki o nr geodezyjnym 241, położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy. 3. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 27 sierpnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 24 czerwca 2019 – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. (Szkoła Podstawowa w Bystrym) 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.(Szkoła Podstawowa w Wilkasach) 4. Opinia Komisji dotycząca...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 24 czerwca 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 28 maja 2019 roku godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Giżycko za 2018 r. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 27 maja 2019 – godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko i teren Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych – wyjazd w teren. 3. Zapoznanie się ze stanem cmentarza w Kamionkach – wyjazd w teren. 4. Zajęcie stanowiska w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Fuleda – wyjazd w teren. 5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 10 maja 2019 roku – godz. 9:00 – w gabinecie wójta

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Opinia Komisji i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie. 2. Stanowisko Komisji w sprawie możliwości wydzierżawienia części działki położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy (teren naprzeciwko Tawerny Dezeta) – wizja lokalna. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym...

Zatrzymaj banner przewijany