Posiedzenia komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie. 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”. 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 09 kwietnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie. 2.Kontrola udzielonych dotacji celowych na realizację Programu Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej w 2018 roku. 3.Sprawy różne i wolne wnioski. 4.Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 02 kwietnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Kontrola zasad udzielania pomocy rzeczowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 26 marca 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia. Otwarcie. Zapoznanie się z działalnością GOKiR w Wilkasach i związanymi z tym potrzebami finansowymi. Zapoznanie się z kalendarzem imprez letnich i źródłami ich finansowania. Informacja dotycząca realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 25 marca 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia. Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Giżycko na lata 2019 – 2025”. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwią

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 26 lutego 2019 roku – godz. 14:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Giżycko na lata 2019 – 2025”. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Giżycko. Informacja o wypoczynku zimowym dzieci i młodzieży...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 25 lutego 2019r., godz. 15:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. Otwarcie. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji autobusowej. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 356/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki. Opinia Komisji...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 16 stycznia 2019 roku, godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Giżycko. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2019 rok. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 16 stycznia 2019 roku, godz.13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2019 rok. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 15 stycznia 2019 roku, godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 290/18, położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części...

Zatrzymaj banner przewijany