Posiedzenia komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 23 października 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Wójta Gminy Giżycko. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Zatrzymaj banner przewijany