Posiedzenia komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 28 października 2020 roku – godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. Organizacja dowozu dzieci do szkół. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 28 października 2020 roku godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Giżycko w roku szkolnym 2019/2020. Organizacja oświaty w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Giżycko. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia. ...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 28 września 2020 r. – godz. 12: 00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 28 września 2020 r. – godz. 12:00; sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko/wyjazd w teren Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca ustanowienia służebności przejazdu w miejscowości Wrony. – wyjazd w teren 3. Opinia Komisji dotycząca zaliczenia...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 26 sierpnia 2020 r. – godz. 13: 00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 26 sierpnia 2020 r. – godz. 13: 00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie kamienia z tablicą pamiątkową. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospoadarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 29 czerwca 2020 roku – godz. 12:00 – hala sportowa Parku Wodnego w Wilkasach

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 1/88, położonej w obrębie geodezyjnym Piękna Góra. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego...

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 22 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca rozpatrzenia skargi (projekt uchwały). 4. Zapoznanie się z Petycją Stop zagrożeniu zdrowia i życia. 5. Opinia Komisji dotycząca rozpatrzenia Petycji (projekt uchwały). 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7....

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 28 maja 2020 roku – godz. 12:00 – hala sportowa Parku Wodnego w Wilkasach

1. Otwarcie. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 3. Opinia Komisji i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 10 marca 2020 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko

1. Otwarcie. 2. Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca rozpatrzenia skargi (projekt uchwały). 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Zatrzymaj banner przewijany