Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 27 listopada 2018 roku – godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2019 rok.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Giżycko do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych odbywanych samochodem prywatnym.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Giżycko.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 484
23 listopada 2018 13:34 (Janusz Mielziuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany