Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 listopada 2018 roku – godz. 14:15 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: aktualizacji „Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Giżycko na lata 2009 – 2025 z perspektywą do 2033 roku”.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości
w drodze bezprzetargowej.
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrony, Gmina Giżycko.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule załącznika graficznego do uchwały Nr XL/421/2017 z dnia 29 listopada 2017r.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule i treści uchwały Nr L/532/2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XL/421/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 listopada 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko.
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok.
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
11. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Giżycko do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
12. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych odbywanych samochodem prywatnym.
13. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Giżycko.
14. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Giżycko.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 533
23 listopada 2018 13:35 (Janusz Mielziuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany