Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 19 grudnia 2018 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. część działki o nr geodezyjnym 16/102, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, miejscowość Doba.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 42/2 i części działki o nr geodezyjnym 309/3, położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, miejscowość Kamionki.
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. część działki o nr geodezyjnym 7/22, położonej w obrębie geodezyjnym Sulimy, miejscowość Bystry.
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. część działki o nr geodezyjnym 209/2, położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo.
11. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok.
12. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
13. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019-2025.
14. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok.
15. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2019 roku.(„Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1734N w m. Sołdany”)
16. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2019 roku. („Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki - Sulimy w m. Sulimy, w tym budowa ronda”)
17. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2019 roku. („Przebudowa drogi powiatowej nr 1803N Doba -Kamionki – dokumentacja techniczna”)
18. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2019 roku. („Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski w m. Kożuchy Wielkie”)
19. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2019 roku. („Utwardzenie drogi powiatowej nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w m. Nowe Sołdany”)
20. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2019 roku. („Mazurska Pętla Rowerowa”)
21. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2019 roku. („Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala”)
22. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko w 2019 roku.
23. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
24. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
25. Sprawy różne i wolne wnioski.
26. Zamknięcie posiedzenia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2018 - 2023

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 781
14 grudnia 2018 14:09 (Janusz Mielziuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 11:58 (Janusz Mielziuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany