Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Giżycko w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Wilkasach.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Giżycko do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019/2020.
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w spawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
9. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok.
10. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2019 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Sosnowicz
Ilość wyświetleń: 358
13 grudnia 2019 15:40 (Barbara Sosnowicz) - Opublikowanie dokumentu.
13 grudnia 2019 15:40 (Barbara Sosnowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany