Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 14 stycznia 2020 r. – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrony, Gmina Giżycko.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości
w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 60/2, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Kamionki)
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Kruklin)
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Giżycko.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawek za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz stawek za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń, przedmiotów
i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2018 - 2023

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2020 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Sosnowicz
Ilość wyświetleń: 349
10 stycznia 2020 09:28 (Barbara Sosnowicz) - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2020 09:28 (Barbara Sosnowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany