Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 25 luty 2020 r. – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Informacja dotycząca zagospodarowania działki nr ewidencyjny 513/5 w Wilkasach.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości
w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 21/6 oraz części działki 22/54, położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy.
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie.
6. Informacja dotycząca realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko w 2019 roku.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko w 2020 roku”.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawek za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz stawek za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń, przedmiotów
i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Giżycko prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących całorocznego utrzymania chodników i trawników znajdujących się w pasie dróg krajowych zlokalizowanych na terenie Gminy Giżycko.
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
11. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.
12. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji autobusowej.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2020 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Sosnowicz
Ilość wyświetleń: 257
21 lutego 2020 13:15 (Barbara Sosnowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 13:11 (Barbara Sosnowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 13:08 (Barbara Sosnowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany