Terminarz sesji Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXIV sesja Rady Gminy Giżycko - 07 lipca 2020r., godz. 10:00

1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami gminnej komunikacji zbiorowej. 5. Zakończenie obrad. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

XXIII sesja Rady Gminy Giżycko - 29 czerwca 2020r., godz. 13:00

1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 1/88, położonej w obrębie geodezyjnym Piękna Góra. 6....

XXII sesja Rady Gminy Giżycko - 09 czerwca 2020r., godz. 13:00

1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Giżycko na lata 2020 – 2023. 6. Pojęcie uchwały w sprawie zaliczenia...

XXI sesja Rady Gminy Giżycko - 28 maja 2020r., godz. 13:00

1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Giżycko na lata 2018 – 2020” za rok 2019. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku za 2019 rok. 6. Podjęcie...

XX sesja Rady Gminy Giżycko - 28 kwietnia 2020r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Giżycko – nadzwyczajną - na dzień 28 kwietnia 2020 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w...

XIX sesja Rady Gminy Giżycko - 27 luty 2020r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku...

XVIII sesja Rady Gminy Giżycko - 15 stycznia 2020r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Giżycko na dzień15 stycznia 2020 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku...

Zatrzymaj banner przewijany