Terminarz sesji Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXI sesja Rady Gminy Giżycko - 28 maja 2020r., godz. 13:00

1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Giżycko na lata 2018 – 2020” za rok 2019. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku za 2019 rok. 6. Podjęcie...

XX sesja Rady Gminy Giżycko - 28 kwietnia 2020r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Giżycko – nadzwyczajną - na dzień 28 kwietnia 2020 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w...

XIX sesja Rady Gminy Giżycko - 27 luty 2020r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku...

XVIII sesja Rady Gminy Giżycko - 15 stycznia 2020r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Giżycko na dzień15 stycznia 2020 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku...

XIV sesja Rady Gminy Giżycko - 26 września 2019r., godz. 13:00

1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. części działki o nr geodezyjnym 205/1 Wilkasy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy...

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - 28 sierpnia 2019r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 28 sierpnia 2019 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4....

XII sesja Rady Gminy Giżycko - 05 sierpnia 2019r., godz. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję XII sesję Rady Gminy Giżycko – nadzwyczajną - na dzień 05 sierpnia 2019 roku na godz. 10:00 – z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany...

Zatrzymaj banner przewijany