Terminarz sesji Rady

XXIII sesja Rady Gminy Giżycko - 29 czerwca 2020r., godz. 13:00


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
tj. działka o nr geodezyjnym 1/88, położonej w obrębie geodezyjnym Piękna Góra.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Fizycznego– Szkolenia Wodnego” nad jeziorem Kisajno przy działce nr geod. 168/12, obręb Antonowo.
7. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Baza Harcerska Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim” w miejscowości Rydzewo nad jeziorem Niegocin.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko
na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2019 rok.
10. Przedstawienie raportu o stanie gminy i debata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Posiedzenie odbędzie się w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Konc

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2020 21:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Sosnowicz
Ilość wyświetleń: 119
29 czerwca 2020 16:04 (Barbara Sosnowicz) - Opublikowanie dokumentu.
29 czerwca 2020 16:04 (Barbara Sosnowicz) - Dodanie załącznika [informacja__zmiana_miejsca_xxiii_sesji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 21:42 (Barbara Sosnowicz) - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany