Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budżet Gminy Giżycko na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/434/2017 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art....

Projekt budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 118.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok Na podstawie z art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Przyjmuje się projekt...

Budżet Gminy Giżycko na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/293/2016 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214,...

Projekt budżetu Gminy Giżycko na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 96/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Giżycko na 2017 rok Na podstawie z art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Przyjmuje się projekt uchwały...

Budżet Gminy Giżycko na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,...

Projekt Budżetu Gminy Gizycko na 2016 rok

Ogłoszono: 2015-09-22 09:20:58 przez Janusz Mielziuk 1. Założenia do budżetu na 2016 rok w załączniku nr 1. 2. Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Giżycko na 2016 rok w załaczniku nr 2. 3. Załączniki do Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia...

Budżet Gminy Giżycko na 2015 rok

Ogłoszono: 2014-12-29 09:28:11 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr III /15/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594...

Projekt Budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok

Ogłoszono: 2014-12-05 11:24:27 przez Marcin Giedrojć

Budżet Gminy Giżycko na 2014 rok

Ogłoszono: 2014-01-03 08:31:40 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr XXXIII/394/2013 Rady Gminy Giżycko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 35 319 410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 29 098 731 zł, dochody majątkowe w wysokości...

Budżet Gminy Giżycko na 2013 rok

Ogłoszono: 2013-01-28 10:41:55 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr XXIII/298/2012 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591...

Zatrzymaj banner przewijany