Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giżycko na lata 2018 - 2024

UCHWAŁA NR XLI/433/2017 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2018–2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7,...

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2018 - 2024

ZARZĄDZENIE NR 117.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2018-2024 Na podstawie z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się co następuje: § 1 Przyjmuje...

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giżycko na lata 2017 - 2022

UCHWAŁA NR XXVIII/292/2016 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2017–2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust....

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2017-2022

ZARZĄDZENIE NR 95/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2017-2022 Na podstawie z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Przyjmuje...

Zatrzymaj banner przewijany