Sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 26.2020 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2019 rok     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Zarządzenie Nr 29.2019 Wójta Gminy Giżycko z dnia 26 marca 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 59.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2017 rok Na podstawie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy F

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Zarządzenie Nr 39.2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozda

Zatrzymaj banner przewijany