Podatki i opłaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015, poz. 1340) określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji

Podatek od środków transportowych

Ogłoszono: 2008-05-09 09:17:33 przez Janusz Mielziuk Miejsce załatwienia sprawy: - referat finansowo księgowy, pok. nr 20 - telefon 0 87 429-99-68 Wymagane dokumenty: Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane składać na dany rok podatkowy, w terminie do 15 lutego roku podatkowego lub...

Opłata prolongacyjna

Uchwała Nr XX/208/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala...

Decyzja o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności

Ogłoszono: 2008-05-09 09:03:52 przez Janusz Mielziuk Osoba kontaktowa: Milena Cituk, Kamila Rudnicka Miejsce załatwienia sprawy: Referat Finansowy - pokój nr 20 tel. 429-99-68/429-99-66, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - uchwały, druki do pobrania

Ogłoszono: 2008-05-09 09:00:44 przez Janusz Mielziuk Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33 Referat Finansowy pokój nr 20 tel. 429-99-66/429-99-68 Wymagane dokumenty: 1.Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach

Zatrzymaj banner przewijany