Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2020 R., KONTO BANKOWE

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2020 R. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XVI/164/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowane

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do informacji i deklaracji. Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem...

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2019 R.

Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/265/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego od1 hana 2019 rok- 191,98 zł za

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2017 R.

1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/265/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2. Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego od 1 ha na 2017 rok- 191,01 zł za 1 m³ (M.P.2016.996). Podatek leśny od 1 ha wynosi...

Interpretacja indywidualna w zakresie stosowania art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Ogłoszono: 2014-12-15 13:24:06 przez Janusz Mielziuk Interpretacja w załączniku.

Wniosek o interpretację indywidualną w zakresie stosowania art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ogłoszono: 2014-12-15 13:22:56 przez Janusz Mielziuk Wniosek w załączniku.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015, poz. 1340) określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji

Podatek od środków transportowych

Ogłoszono: 2008-05-09 09:17:33 przez Janusz Mielziuk Miejsce załatwienia sprawy: - referat finansowo księgowy, pok. nr 20 - telefon 0 87 429-99-68 Wymagane dokumenty: Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane składać na dany rok podatkowy, w terminie do 15 lutego roku podatkowego lub...

Opłata prolongacyjna

Uchwała Nr XX/208/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala...

Decyzja o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności

Ogłoszono: 2008-05-09 09:03:52 przez Janusz Mielziuk Osoba kontaktowa: Milena Cituk, Wanda Nawrocka Miejsce załatwienia sprawy: Referat Finansowy - pokój nr 20 tel. 429-99-68/429-99-66, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

Zatrzymaj banner przewijany