Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PAKIET – pomoc dla przedsiębiorców

PAKIET – pomoc dla przedsiębiorców Pandemia spowodowana koronawirusem i związane z tym ograniczenia powodują m.in. straty

Zawieszenie wysyłki upomnień

ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE: PODATKI, OPŁATY, KONTROLA I WINDYKACJA

klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje...

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2020 R., KONTO BANKOWE

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2020 R. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XVI/164/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowane

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do informacji i deklaracji. Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem...

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2019 R.

Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/265/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego od1 hana 2019 rok- 191,98 zł za

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2017 R.

1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/265/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2. Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego od 1 ha na 2017 rok- 191,01 zł za 1 m³ (M.P.2016.996). Podatek leśny od 1 ha wynosi...

Interpretacja indywidualna w zakresie stosowania art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Ogłoszono: 2014-12-15 13:24:06 przez Janusz Mielziuk Interpretacja w załączniku.

Wniosek o interpretację indywidualną w zakresie stosowania art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ogłoszono: 2014-12-15 13:22:56 przez Janusz Mielziuk Wniosek w załączniku.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015, poz. 1340) określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji

Zatrzymaj banner przewijany