Podatki i opłaty

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2017 R.

1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/265/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

2. Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego od 1 ha na 2017 rok- 191,01 zł za 1 m³ (M.P.2016.996).

Podatek leśny od 1 ha wynosi 42,02 zł.

3. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
na 2017 rok- 52,44 zł za 1 dt (M.P.2016.993).

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 wynosi- równowartość pieniężną 2,5 q żyta- 131,10 zł.

Podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 wynosi
- równowartość pieniężną 5 q żyta- 262,20 zł.

4. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVII/276/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

5. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XX/272/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

6. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XV/151/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.

7. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XIV/133/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

8. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XV/149/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

9. Uchwała Rady Gminy Giżycko XXXVI/413/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie określenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

10. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XV/150/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru.

11. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXXIII/318/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

12. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XX/208/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-11-24
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Milena Cituk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2016 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Zubowicz
Ilość wyświetleń: 4275
24 listopada 2016 09:02 (Katarzyna Zubowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany