Podatki i opłaty

UCHWAŁY I STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2019 R.

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/265/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

 1. Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego od1 hana 2019 rok- 191,98 zł za1 m³(M.P.2018.1005).

 

Podatek leśny od 1 ha wynosi 42,2356 zł.

 

 1. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
  na 2019 rok- 54,36 zł za 1 dt (M.P.2018.1004).


Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 wynosi- równowartość pieniężną 2,5 q żyta- 135,90 zł.


Podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 wynosi
- równowartość pieniężną 5 q żyta- 271,80 zł.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVII/276/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.  w sprawie zwolnień
  w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XX/272/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XV/151/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XIV/133/2015  z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XV/149/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko XXXVI/413/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie określenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XV/150/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXXIII/318/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

 

 1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XX/208/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Milena Cituk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Zubowicz
Ilość wyświetleń: 2080
19 grudnia 2018 12:39 (Katarzyna Zubowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany