Podatki i opłaty

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019

 

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do informacji i deklaracji.

 

Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem
1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe.

 

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. informacje i deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

 

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:

-      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek
od nieruchomości (Dz. U. 2019 r., poz. 1104)

-      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019 r., poz. 1105)

 -      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019 r. poz. 1126)

 

WZORY FORMULARZY

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujące
od 01.07.2019 r. z załącznikami

 

Osoby fizyczne:

IN-1  Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3  Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników

 

 

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku rolnego obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami

 

Osoby fizyczne:

IR-1  Informacja o gruntach

ZIR-1  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3  Załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników

 

 

Osoby prawne:

 DR-1  Deklaracja na podatek rolny

 ZDR-1  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 ZDR-2  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego obowiązująca od 01.07.2019 r. z załącznikami

 

Osoby  fizyczne:

IL-1  Informacja o lasach

ZIL-1  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3  Załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników

 

 

Osoby  prawne:

DL-1  Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowo-Księgowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2019 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Zubowicz
Ilość wyświetleń: 1051
01 lipca 2019 10:50 (Katarzyna Zubowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2019 10:43 (Katarzyna Zubowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2019 10:43 (Katarzyna Zubowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany