Opłata miejscowa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady poboru i rozliczania opłaty miejscowej

Uchwałą Nr XXXIX/409/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 października 2017 r. w spawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru wprowadzono na terenie gminy Giżycko obowiązek poboru opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. ...

Przedsiębiorcy - wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej

Zmiany wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu poboru opłaty miejscowej dla przedsiębiorców! Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% sumy zainkasowanej i

Zatrzymaj banner przewijany