Opłata administracyjna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opłata administracyjna

Uchwała Nr XIII/125/03 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.,...

Zatrzymaj banner przewijany