Ochrona środowiska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 - 2020

Informuję o podjęciu przez Radę Gminy Giżycko Uchwały Nr XXXIX/407/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 - 2020.”

 

Załączniki do pobrania : 

Uchwała Nr XXXIX/407/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 października 2017 r. 

 

 

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Urząd Gminy Giżycko wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 – 2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 - 2020.


Załączniki do pobrania : 

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn (.pdf) 

Opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn (.pdf) Konsultacje społeczne

W dniach od 25 lipca do 16 sierpnia 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne z zakresu „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 – 2020”

 

Załączniki do pobrania : 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 – 2020

 

Załączniki do pobrania : 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 – 2020 (.pdf)


Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 - 2020 (.pdf) 

 

Pozytywna opinia dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 – 2020 z WFOŚiGW

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Dmochowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2018 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Dmochowska
Ilość wyświetleń: 971
25 kwietnia 2018 13:56 (Ewa Dmochowska) - Opublikowanie dokumentu.
25 kwietnia 2018 13:56 (Ewa Dmochowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 kwietnia 2018 13:55 (Ewa Dmochowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany