Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr instytucji kultury

INSTYTUCJE KULTURY dla których organizatorem jest Gmina Giżycko. Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Giżycko, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra...

Zatrzymaj banner przewijany