Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Rejestr instytucji kultury

INSTYTUCJE KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Giżycko.
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Giżycko, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 10 października 2012 r.

Rejestr prowadzi: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko, tel. 87 429 99 60.
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Giżycko:

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.


Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Dane teleadresowe instytucji kultury:


Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Wilkasy, ul. Olsztyńska 54
11-500 Giżycko
tel. 87 428 04 16
e-mail: gokir@ugg.pl
www.ugg.pl/pl/kultura/GOKiR

Gminna Biblioteka Publiczna
Wilkasy, ul. Olsztyńska 29
11-500 Giżycko
tel. 87 428 01 91
e-mail: gbpwilkasy@wbp.olsztyn.pl
www.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-10-11
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 645
07 października 2015 12:58 (Administrator) - Dodanie załącznika [rejestr_instytucji_kultury_gg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 12:58 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany