Konkurs ofert na realizację zadań publicznych (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2014

Ogłoszono: 2014-02-25 10:58:33 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2014 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Ogłoszono: 2014-02-21 13:23:01 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz....

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono: 2014-01-21 09:59:29 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie ustawy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010...

Zatrzymaj banner przewijany