Konkurs ofert na realizację zadań publicznych (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 104/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003rokuo działalności pożytku publiczne

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. p

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), w związk

Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwi

Zatrzymaj banner przewijany