Konkurs ofert na realizację zadań publicznych (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 132/2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 08 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

ZARZĄDZENIE Nr 132/2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003rokuo działalności po

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2017 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie&nbs

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U.

Zatrzymaj banner przewijany