Konkurs ofert na realizację zadań publicznych (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 113.2019 Wójta Gminy Gizycko z dnia 06 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 113.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 06 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE nr 4.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019

ZARZĄDZENIE Nr 4.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze

Zatrzymaj banner przewijany