Konkurs ofert na realizację zadań publicznych (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 8.2020 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2020

ZARZĄDZENIE Nr 8.2020 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2020 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) za

Zatrzymaj banner przewijany