Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 15.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 12 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO W 2018 ROKU

ZARZĄDZENIE Nr 15.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2018 roku Na podstawie

ZARZĄDZENIE NR. 6.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 17 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 6.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 k

ZARZĄDZENIE nr. 4.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018

ZARZĄDZENIE Nr 4.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

ZARZĄDZENIE NR 2.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 5 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

ZARZĄDZENIE Nr 2.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r

ZARZĄDZENIE NR 132/2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 08 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

ZARZĄDZENIE Nr 132/2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003rokuo działalności po

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2017 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie&nbs

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U.

Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 104/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003rokuo działalności pożytku publiczne

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. p

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), w związk

Zatrzymaj banner przewijany